Finanční podpora

Finanční podpora

1. 12. 2020

Ostravská poradna v tomto roce realizovala projekt „Zlepšování materiálně technického vybavení“ s finanční podporou statutárního města Ostrava. Poradna je dovybavena moderním nábytkem a nezbytnými technickým zařízením pro on-line konzultace. Děkujeme