Pastorační péče

Pastorační péče je služba duchovní pomocí těm, kteří mají potřebu sdílet se o duchovních otázkách a o tuto službu projeví zájem. Modrý kříž v České republice je součástí asociace celosvětového Modrého kříže, který byl založen v minulém století křesťany s cílem pomocí lidem závislým. Pastorační péče je realizována formou individuálního rozhovoru nebo setkáváním skupinek, za účelem hledání smyslu života na základě čtení z Bible, modlitby a osobního sdíleni se. Základním postojem při dojednávání nabídky služby je otevřenost a spolupráce. Pastorační péče je poskytována bezplatně a její podoba je vyjednána s klientem individuálně.

Nabízíme

  • pomoc při hledání smyslu života, utrpení, smrti, závislosti
  • podporu nebo růst v křesťanském životě
  • duchovní doprovázení - pomoc na cestě k Bohu i církvi
  • besedy v církevních a necírkevních subjektech o pastorační péči a závislostech
  • poradenství, motivační rozhovory, duchovní rozhovory

Kontakt

Kontakt