Podpořte svým darem činnost Modrého kříže a pomozte nám pomáhat

Věděli jste, že...

  • …v České republice je až 700 000 lidí závislých na alkoholu
  • …přibližně každé osmé úmrtí ve věkové skupině od 15-64 let jde na vrub alkoholu
  • …alkohol způsobuje cca 250 různých chorob a onemocnění
  • …každý čtrnáctý případ rakoviny v Evropské unii je způsobený alkoholem
  • …v posledních deseti letech naše roční spotřeba setrvává na množství 12-13 litrů čistého alkoholu na osobu starší 15 let
  • …alkohol pije denně 12,5 % dotázaných (18,9 % mužů a 6,4 % žen).

Svým darem podpoříte činnost naší organizace, která pomáhá celým rodinám i jednotlivcům vypořádat se s problémem závislosti a dává jim naději na lepší život.