Poskytované služby


Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství
Posláním služby je poskytování poradenství a pomoci klientům starším 15-ti let, kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým. (registrovaná sociální služba dle § 37, zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění)


Nabízíme

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zprostředkování navazujících služeb
 • sociálně terapeutické činnosti (poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblastech vzdělávání)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím)

  PRVNÍ KROK „Jen odvahu najít udělat ten první krok musíte najít. Je to běh na dlouhou trať a záleží jen a jen na nás, jak dlouho nám to potrvá, než si srovnáme v hlavě všechny priority"

  paní H.
  paní H.
  - osoby starší 15-ti let - osoby, které pociťují, že mají problém s konzumací alkoholu, jiných návykových látek, patol. hráčstvím - osoby s problémy způsobenými užíváním alkoholu, jinými návykovými látkami či hazardní hrou - osoby s rozvinutou závislostí na alkoholu, návykových látkách, patologickém hráčství - příbuzní a blízcí osob, které mají problém s alkoholismem či problematickým pitím, návykovými látkami, hazardní hrou
  - mladším 15-ti let - se sluchovým handicapem, které si nezajistí tlumočníka do znakové řeči - se zdravotním znevýhodněním vyžadujícím bezbariérový přístup do poraden - mluvícím jiným jazykem než českým, slovenským a polským, pokud si nezajistí tlumočníka
  - dodržování lidských práv a základních svobod - nízkoprahovost - anonymita - dobrovolnost - důvěrnost a mlčenlivost - rovnost - individuální přístup - odbornost služby a kvalita služby - služba je poskytována klientovi bezplatně