Zhodnocení programu

Zhodnocení programu

21. 12. 2021

Program Zkus to s námi letos absolvovalo 10 dospívajících uživatelů návykových látek, průměrný věk klientů byl 15 let. Oproti předchozím rokům se letos dařilo více zapojovat do spolupráce i jejich rodinné příslušníky a další blízké, což pomáhá řešit problémy této věkové skupiny komplexněji. Další běh programu začne v lednu 2022.

Děkujeme kurátorům pro mládež MMFM za spolupráci a klienty oceňujeme za jejich odvahu a ochotu na sobě pracovat.