První rok Orlovské Poradny

První rok Orlovské Poradny

9. 2. 2021

Poradna v Orlové slaví rok a měsíc od jejího otevření. Uteklo to velice rychle, ani jsme se nenadáli a je tady výročí otevření naší Poradny.

Jak ten rok plný změn proběhl u nás?

V lednu jsme v našich nově vybavených prostorách přivítali první klienty i kolegy ze spolupracujících organizací a zástupce města Orlová.

V únoru jsme pak uspořádali Den otevřených dveří pro spolupracující organizace. Při příjemném posezení jsme společně se zástupci města Orlová, kolegy z OSPOD, pracovníky terénní služby a NZDM Maják a Futra hovořili o možnostech naší návazné spolupráce a aktuálních potřebách klientů.

V dalších měsících naši poradnu stejně jako celý život v ČR ovlivnil nástup epidemie. Lockdown nás přenesl do nového světa online konzultací, učili jsme se stejně jako klienti dalšímu z možných způsobů spolupráce.

S radostí jsme přijali nabídku od místostarostky města Orlová paní Bc. Naděždy Kubalové o možnosti zapojení se do projektu Zelené interiéry, který kromě města Orlová podpořila rovněž iniciativa Mládež kraji. Za naši Poradnu se zapojila kolegyně Katka a my získali na podzim nový krásný dekorativní prvek terapeutické místnosti.

Celkově jsme za minulý rok pracovali s 69 klienty. To je však jen číslo-statistika. Daleko důležitější nám přijde každý osobní příběh, který se za tímto číslem skrývá. Tímto bychom chtěli vyjádřit díky za dosavadní roční spolupráci a důvěru nejen našim klientům, ale také všem, díky kterým můžeme pomáhat. Velké díky patří městu Orlová za poskytnuté prostory a podporu, a dalším službám na území města a v blízkém okolí za skvělé přijetí do jejich řad.

DOUFEJME, ŽE ROK 2021 BUDE JEŠTĚ LEPŠÍ A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI S VÁMI VŠEMI!