Zhodnocení programu

Zhodnocení programu

18. 1. 2019

Program „Zkus to s námi“ byl realizován od dubna 2018 do konce listopadu 2018. .

Obsah programu i podmínky spolupráce byly zachovány stejné jako v roce 2017, vzhledem k tomu, že se v loňském roce osvědčily.

V období duben – listopad 2018 byla uzavřena smlouva s celkem 11 klienty, 5 z nich dokončilo program v plném rozsahu. Průměrný věk klientů programu byl 14,6 let, přičemž věkové rozpětí se pohybovalo mezi 12 a 17 lety. Poměr chlapců a dívek byl 5:6. Důvodem pro umístění klientů do programu bylo nejčastěji experimentování s alkoholem a marihuanou, u dvou experimentování s pervitinem, u jedné klientky závislost na pervitinu, u jedné klientky zneužívání návykových psychofarmak. S klienty, kteří program řádně ukončili, bylo realizováno 8-10 setkání. Počet setkání u jednotlivých klientů se odvíjel od efektivnosti spolupráce, jejich zájmu o intenzivnější práci na některých tématech a také v souvislosti se zapojením rodinných příslušníků. Dvěma klientkám bylo, vzhledem k jejich situaci a hlubším problémům, doporučeno pokračovat ve spolupráci s naší poradnou i po ukončení jejich docházení do Programu, s čímž obě souhlasily.

Barbora Macurová.

Poradce.

Program byl finančně podpořen městem Frýdek-Místek.