Karviná

Vítáme Vás na stránkách Modrého Kříže v Karviné.

Pomoc, radu a podporu poskytujeme lidem starším 15-let, kteří pociťují, že se pod vlivem nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do vztahových, pracovních či jiných existenčních a osobnostních potíží a chtějí aktivně řešit svou nelehkou životní situaci. Velmi rádi rovněž poskytneme radu, pomoc a podporu rodinným příslušníkům a blízkým osobám závislých osob, kteří by rádi závislému jedinci pomohli, ale nemají s tímto problémem zkušenosti nebo si s ním neví rady.

Pomoc je také určena osobám starším 18let, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, návykových látek nebo abstinují bez odborné pomoci, a to alespoň 3 měsíce.

Na první schůzce se Vám představíme, sdělíme informace o organizaci Modrého kříže a zeptáme se Vás, s čím Vám můžeme pomoc. V našich možnostech je poskytnout Vám pomoc v různých oblastech jako např. podpora při abstinenci, podpora při změně životního stylu, problematika závislostí atd. V obou službách vám v současné době můžeme nabídnout termín prvního setkání do 14 dnů. Při spolupráci a jednotlivých sezeních je pro nás nejdůležitější atmosféra vzájemné důvěry a Váš pocit bezpečí. Vážíme si Vaší spolupráce s námi.

Veškeré služby poradny jsou poskytovány bezplatně. Do naší poradny se můžete objednat telefonicky, e-mailem anebo přijít osobně. Na první schůzce počítejte s cca 30 – 60 min. společně stráveného času. V rámci poradenství můžete vystupovat rovněž anonymně.

Naše poradna Modrého kříže v Karviné, sídlí od roku 2015 v nových prostorách v centru města Karviná Fryštát na ulici Karola Śliwky 149. Secesní budova poradny je pro občany Karviné známa z minulosti, kdy sloužila pro potřeby vojenské správy. Naše budova přímo sousedí také s budovou Magistrátu města Karviná – budova D. Prostory poradny jsou umístěny v přízemí.

Provozní doba Poradny

Úterý: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Čtvrtek: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
15:00-17:00 pro objednané
Pátek: 08:00-12:00

Pracovníci poradny:

Mgr. Hana Horklová
Mgr. Hana Horklová

Vedoucí poradny, Terapeut

h.horklova@modrykriz.org

Jitka Bílková DiS.
Jitka Bílková DiS.

Poradce

j.bilkova@modrykriz.org

Kontaktní formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva