Zhodnocení programu

Zhodnocení programu

19. 12. 2017

Zhodnocení programu pro mladistvé

Program „Zkus to s námi“ byl realizován od dubna 2017 do konce listopadu 2017.

V období duben – listopad 2017 byla uzavřena smlouva s celkem 9 klienty, 5 z nich dokončilo program v plném rozsahu. Průměrný věk klientů programu byl 14,7 let, přičemž věkové rozpětí se pohybovalo mezi 13 a 17 lety. Důvodem pro umístění klientů do programu bylo nejčastěji experimentování s alkoholem a marihuanou, u dvou riziko on-line závislosti, u dvou klientů pak experimentování s dalšími drogami (pervitin, extáze, volně dostupné léky atd.). S klienty, kteří program řádně ukončili, bylo realizováno 8-10 setkání. Počet setkání u jednotlivých klientů se odvíjel od efektivnosti spolupráce, jejich zájmu o intenzivnější práci na některých tématech a také v souvislosti se zapojením rodinných příslušníků.

Barbora Macurová

Poradce

Program byl finančně podpořen městem Frýdek-Místek.