Finanční podpora

Finanční podpora

30. 10. 2016

V Poradně Ostrava probíhal v období od června 2016 do 31.10.2016 projekt s názvem Zlepšování materiálně technického vybavení Poradny Ostrava, organizace Modrý kříž v České republice, číslo smlouvy: 1812/2016/SVZ. Finanční podpora byla Modrému kříži v České republice, Poradně Ostrava poskytnuta Statutárním městem Ostrava na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z odvodu loterií a jiných podobných her č. 32. Hlavním cílem projektu bylo především dovybavit prostory Poradny novým nábytkem, počítači a dalším vybavením tak, aby prostory Poradny působily útulně a pracovníci mohli svou práci vykonávat pohodlněji, s minimalizací negativních vlivů. Peníze z projektu byly dále využity pro realizaci a následné spuštění nových, moderních a přehledných webových stránek www.modrykriz.org, které přináší zájemcům o poskytované sociální služby, klientům a dalším osobám důležité, základní informace o organizaci Modrý kříž v České republice a tím pádem i Poradně Ostrava. Všechny finanční prostředky byly vyčerpány.

Cíl projektu byl naplněn.